SPITALIZARE DE ZI

Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:

a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi

Nr. crt.Cod diagnosticDenumire afecţiune (diagnostic)Tarif maximal pe caz
rezolvat medical
(lei)
Tarif pe caz rezolvat medical negociat
şi contractat cu casa de asigurări de
sănătate (lei)
1J18.9Pneumonie, nespecificată417.73415.94
2J20.9Bronşita acută, nespecificată168.46168.46
3J44.1Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută, nespecificată 370.6 370.60
4J44.9Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată360.39360.39
5J45.0Astmul cu predominenţă alergică177.3177.3
6J47Bronşiectazia355.11355.11
7J84.9Boala pulmonară interstiţială, nespecificată381.74363.17
Translate »

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH