SECȚIE PNEUMOLOGIE

  • 70 PATURI DIN CARE:
    • 30 PATURI PNEUMOLOGIE ACUȚI
    • 40 PATURI PNEUMOLOGIE CRONICI

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
a) naştere;

b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce
necesită supraveghere medicală continuă;

c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;

d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi
completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;

e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECȚIUNI CRONICE

Nr.
crt.
Denumire secţie/compartimentCodul secţiei/
compartimentului
Tarif maximal pe
zi de spitalizare
2021 (lei)
Tarif pe zi de spitalizare
negociat şi contractat cu
casa de asigurări de
sănătate (lei)
1Cronici1061198,29198,29

Indicatori servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat sistem DRG

ICM 2021
(indice de complexitate a cazurilor)
TCP
(tarif pe caz ponderat)
Tarif pe caz rezolvat
123=1*2
1.063914301521.38

La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru
fiecare caz rezolvat se stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat
(TCP).
La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.

Translate »

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH