DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

Declaratii Avere + Declaratii Interese 2020 Comitet Director

DA+DI Ilie Colorian 2020

DA+DI Richea Corina 2020

DA+DI Dr. Rusita 2020

Declaratii de Avere + Declaratii interese Consiliu de Administratie 2020

DA + DI Cojocaru Florentina 2020 CL Breaza

DA + DI Dumitrica Consuela 2020 Supleant DSP PH

DA + DI Goran Catalina 2020 Primaria Breaza

DA + DI Nicorescu Carmen 2020 Supleant Primaria Breaza

DA + DI Popa Camelia 2020 DSP PH

DA + DI Savulescu Elena 2020 Supleant DSP PH

DA + DI Toader Aurelian 2020 Supleant CL Breaza

DA + DI Voicu Iulian 2020 CL Breaza

DA +DI Postelnicu Vasile 2020 Supleant CL Breaza

DA+ DI Radu Sanda 2020 DSP PH

Declaratii Avere + Declaratii Interese 2019 Comitet Director

DA+DI Ilie Colorian 2019

DA+DI Richea Corina 2019

DA+DI Rusita Clara 2019

Declaratii Avere + Declaratii Interese 2017 Comitet Director

DA+DI Ilie Colorian 2017

DA+DI Richea Corina 2017

DA+DI Rusita Clara 2017

DA+DI Marinescu Lenuta 2017

Translate »

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH